029 2167 9090

Cymraeg

Dw I'n Dysgu CymraegRydym yn falch o’n treftadaeth Gymreig ac rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’n hiaith hardd gymaint ag y gallwn. Er nad ydym yn rhugl, rydym yn dysgu, felly mae croeso i chi sgwrsio â ni yn Gymraeg – ond ceisiwch beidio â chwerthin gormod pan fyddwn yn cael pethau’n anghywir!

Rydym hefyd yn gweithio gyda chyfieithwyr Cymraeg er mwyn sicrhau, os oes arnoch eisiau deunydd marchnata dwyieithog, y bydd yr un mor wych yn Gymraeg ag yn Saesneg. Mae defnyddio’r Gymraeg yn eich busnes yn cynnig pob math o fuddion ar gyfer eich staff a’ch cwsmeriaid, ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyn, byddem yn fwy na pharod i rannu ein profiadau â chi.