Chatterbox is currently on hold due to Coronavirus. With very best wishes to all our clients and friends through this difficult time.

029 2167 9090

Cymraeg

Dw I'n Dysgu CymraegRydym yn falch o’n treftadaeth Gymreig ac rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’n hiaith hardd gymaint ag y gallwn. Er nad ydym yn rhugl, rydym yn dysgu, felly mae croeso i chi sgwrsio â ni yn Gymraeg – ond ceisiwch beidio â chwerthin gormod pan fyddwn yn cael pethau’n anghywir!

Rydym hefyd yn gweithio gyda chyfieithwyr Cymraeg er mwyn sicrhau, os oes arnoch eisiau deunydd marchnata dwyieithog, y bydd yr un mor wych yn Gymraeg ag yn Saesneg. Mae defnyddio’r Gymraeg yn eich busnes yn cynnig pob math o fuddion ar gyfer eich staff a’ch cwsmeriaid, ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyn, byddem yn fwy na pharod i rannu ein profiadau â chi.